poniedziałek, 30 czerwca 2014

Toyota Bank: 3 Toyoty Aygo do wygrania

źródło: toyotabank.pl
W Toyota Bank za parę godzin rozpocznie się promocja, w której można wygrać jeden z 3 samochodów Toyota Aygo o wartości 43 900 zł każdy (+ kasę na opłacenie podatku od wygranej).

Promocja "Loteria Jedyna z Toyota Bank" przeznaczona jest dla osób które już posiadają Konto Jedyne w Toyota Bank lub dopiero zdecydują się na założenie takiego konta.


Kto może wziąć udział w promocji


Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych które skończyły 18 lat. i które mieszkają na terytorium RP. Żeby wziąć udział w Loterii Jedynej należy w okresie od 1 lipca do 30 września 2014 r spełnić warunki:

Zasady loterii


Loteria będzie podzielona na 4 tury.

Warunkiem przystąpienia do tur I-III "jest utrzymywanie przez Uczestnika średniego miesięcznego salda środków na Koncie, za miesiąc lipiec, sierpień lub wrzesień 2014 r. w kwocie nie niższej niż 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Przez średnie miesięczne saldo rozumie się saldo środków pieniężnych na Koncie, obliczone jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu."

Im wyższe będzie nasze średnie saldo, tym nasze szanse na wygranie nagrody są wyższe. Za każde 100 zł średniego salda, dostaniemy 1 los. Toyota Bank na wszelki wypadek wprowadził ograniczenie liczby losów - maksymalnie możemy ich dostać 100 (za saldo 10 000 zł).

Warunkiem przystąpienia do tury IV "jest utrzymywanie średniego trzymiesięcznego salda środków na Koncie, łącznie za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2014 r. w kwocie nie niższej niż 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Przez średnie trzymiesięczne saldo rozumie się saldo środków pieniężnych na Koncie, obliczone jako suma sald na koniec każdego miesiąca w okresie od 1 lipca do 30 września 2014 roku podzielona przez liczbę dni kalendarzowych w tym okresie."

Tu także obowiązuje zasada 1 los za każde 100 zł średniego salda, przy czym nie więcej niż 100 losów za średnie saldo 10 000.

Nagrody


Toyota Bank w sumie przygotował 198 nagród. Oprócz nagrody głównej w postaci samochodów, do wygrania są także nagrody pieniężne na spłatę równowartości odsetek od uruchomionego kredytu samochodowego w Toyota Bank, szkolenia "Bezpieczna Jazda" w Akademii Jazdy Toyota oraz bony paliwowe o wartości 200 zł każdy.

źródło: toyotabank.pl
W turach I-III będą losowane mniej wartościowe nagrody (nagrody II-IV stopnia). W turze IV wylosowane zostaną nagrody główne - samochody Toyota Aygo.

  • I tura - losowanie w dniu 11 sierpnia 2014 roku - uwzględniająca losy, uzyskane na podstawie średniego salda miesięcznego Uczestnika z okresu od 1 do 31 lipca 2014 r. obejmująca Nagrody od II do IV stopnia
  • II tura - losowanie w dniu 10 września 2014 roku - uwzględniająca losy, uzyskane na podstawie średniego salda miesięcznego Uczestnika z okresu od 1 do 31 sierpnia 2014 r obejmująca Nagrody od II do IV stopnia
  • III tura - losowanie w dniu 10 października 2014 roku - uwzględniająca losy, uzyskane na podstawie średniego salda miesięcznego Uczestnika z okresu od 1 do 30 września 2014 r obejmująca Nagrody od II do IV stopnia
  • IV tura - losowanie w dniu 10 października 2014 roku, w której losowane są nagrody główne
Szczęśliwcy będą musieli udać się po odbiór samochodu do salonu w Warszawie, ale myślę że ten komu uda się wygrać zgodzi się na tę niedogodność :)

Konto Jedyne w Toyota Bank


W skrócie jest to konto dające możliwość zwrotu 8% kwoty wydatków na zakup paliwa. Więcej informacji znajdziecie we wpisie z grudnia.

Regulamin loterii

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...